Facebook Twitter
Home > Leerling > Over CSG Calvijn

Over CSG Calvijn

Calvijn is een brede christelijke scholengemeen­schap met zeven vestigingen, vijf in Rotterdam en twee in Barendrecht. Verspreid over deze vestigingen kun je de opleidingen vwo (gymnasium en atheneum), havo en vmbo/mavo volgen.
Vmbo/mavo
In het vmbo zijn er vier leerwegen: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. In alle leerwegen, maar zeker in de kader- en basisberoepsgerichte leer­wegen, wordt aandacht geschonken aan leren in de praktijk. Hiervoor zijn speciale lokalen ingericht. De mavo duurt vier jaar en is opnieuw ingevoerd om de doorstroom naar de havo te vergroten. Natuurlijk kun je met een mavodiploma ook naar niveau 4 in het mbo.

Havo
De havo-opleiding duurt vijf jaar. Met een diploma kun je verder studeren op een mbo- en hbo-opleiding.

Atheneum
Het atheneum duurt zes jaar. Met een atheneumdiploma kun je terecht bij een hbo-opleiding of bij een universiteit.

Gymnasium
Het gymnasium is een bijzondere opleiding waarin, naast de andere vakken, aandacht wordt besteed aan de klassieke talen, Latijn en Grieks. Met een gymnasi­umdiploma kun je terecht bij een universiteit. Vwo, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, is de naam voor atheneum en gymnasium samen.

Op deze site vind je meer informatie over Calvijn en haar vestigingen. Dus kijk maar snel verder!