CVO

CSG Calvijn maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO omvat zeven scholen voor voortgezet onderwijs, waarin het onderwijs varieert van praktijkonderwijs tot categoriaal gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen. Zij verzorgen op meer dan 40 locaties onderwijs voor ongeveer 21.000 leerlingen. CVO is werkgever voor circa 2.350 mensen.

CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog op respect voor haar vele verschijningsvormen. CVO biedt jonge mensen inspirerend onderwijs en een brede vorming. De scholen houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Vanuit een open houding wordt samengewerkt met vele verschillende partners om het onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te bereiken en te houden.

Correspondentieadres CVO:
Postbus 2152
3000  CD ROTTERDAM
010 217 13 99
receptie@cvo.nl
www.cvo.nl