Juliana

Juliana (vmbo-t, -t/g en -g) is een school met ongeveer 400 leerlingen. De school draagt al jaren het predicaat 'excellente school'. Dit heeft zij gekregen vanwege het succesvolle onderwijsconcept van onder andere thuiswerkvrij onderwijs.

Iedereen kent elkaar bij op Juliana. Begeleiding en aandacht voor leerlingen zijn dan ook belangrijke pijlers van het onderwijs. De mentor is hierbij ook heel belangrijk. Hij komt in het eerste jaar op huisbezoek, ondersteunt leerlingen met het schoolwerk en onderhoudt contact met de ouders.

Leerlingen krijgen vanaf het eerste jaar extra lessen Nederlands en wiskunde/rekenen. Alle leerlingen van Juliana hebben een eigen laptop, die ze in veel lessen gebruiken. 

De school neemt leerlingen aan met een vmbo-t-, vmbo-t/g-, vmbo-g- en vmbo-g/k-advies. Ook leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig hebben zijn welkom.