Meerpaal

De Meerpaal is een vmbo (t, k, b) met ruim 500 leerlingen die allemaal leerweg- ondersteunend onderwijs (lwoo) nodig hebben. De klassen zijn kleiner dan op andere scholen. Er zitten maximaal 17 leerlingen in.

De school vindt het haar opdracht deze leerlingen te begeleiden naar een vmbo-diploma en hen een positieve persoonlijke ontwikkeling te laten doormaken. De Meerpaal werkt met door leerlingen en docenten vastgestelde leerdoelen. Vakken als drama en sociale vaardigheden zitten in het vakkenpakket.

De Meerpaal heeft hoge slagingspercentages. In 2016 slaagde zowel voor vmbo-kader als voor vmbo-basis 100% van de leerlingen.

De Meerpaal neemt leerlingen met een vmbo-advies aan, van vmbo-t tot en met vmbo-b die extra begeleiding nodig hebben.