Iedereen is waardevol

Deze drie woorden geven aan waar de scholen van Calvijn voor staan. Het lijkt voor de hand liggend, maar vanzelfsprekend is het allerminst. Als we de media volgen dan lijkt in onze wereld eerder het tegenovergestelde te spelen: iedereen is waardeloos.

Steeds meer lijkt het er op dat het recht van de sterkste geldt, van degene die het hardst en brutaalst schreeuwt, van degene die leugens als waarheid of ‘alternative facts’ verkoopt. En dan denk ik niet alleen aan de huidige Amerikaanse president maar ook aan andere regeringsleiders of politici die de meest uiteenlopende onzin uitkramen en weigeren zich te verantwoorden voor wat ze roepen. Als je dat doet dan neem je mensen niet serieus. Sterker: er spreekt een sterke minachting uit voor anderen.

Calvijnscholen behoren tot de categorie ‘bijzonder onderwijs’, dat wil zeggen dat het om scholen gaat met een levensbeschouwelijke grondslag. Calvijnscholen zijn scholen waarin de christelijke levensovertuiging een belangrijke rol speelt. Ik realiseer me dat dit niet altijd gemerkt wordt maar als je goed kijkt dan is het wel te zien. Bijvoorbeeld aan de dagopeningen en de godsdienstlessen. Maar ook aan de uitgangspunten van de school waarop iedereen zich kan beroepen. Het moet vooral te zien zijn in de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarom zeggen we dat iedereen waardevol is, of je nu leerling bent, ouder of medewerker.

We hebben wel grenzen gesteld omdat we niet willen dat mensen die anderen minder waardevol vinden hun gang kunnen gaan. Daarom hebben we een drietal uitgangspunten geformuleerd waarover geen discussie mogelijk is. Anders gezegd: je kunt er wel anders over denken en er naar handelen maar dan is er geen plek voor jou op onze scholen. Wat zijn die belangrijke uitgangspunten waardoor iedereen zich waardevol mag weten en die in onze Schoolgids en op onze website te vinden zijn?

  1. De gelijkwaardigheid van man en vrouw. 
  2. De gelijkwaardigheid van mensen met verschillende geaardheden. 
  3. Conflicten worden opgelost door middel van dialoog.

We leven in een wereld waar op veel plekken vrouwen uitgebuit worden, waar mannen denken dat ze de baas kunnen spelen over vrouwen. Een wereld waarin mensen met een andere geaardheid worden gediscrimineerd, in elkaar geslagen, opgesloten of vermoord. Een wereld waarin onenigheden worden opgelost met geweld.
Met ons uitgangspunt dat iedereen waardevol is op een Calvijn school willen we hiertegen duidelijk stelling nemen. Dat doen we vanuit onze christelijke levensovertuiging naar het voorbeeld van Jezus, wiens opstanding wij met Pasen vieren.

Gerrit Elings
Directeur onderwijs CSG Calvijn