Inspectie lovend over Calvijn Business School

Op donderdag 2 februari 2017 heeft de Calvijn Business School bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs. Het ging om een periodiek onderzoek dat op alle scholen in Nederland wordt uitgevoerd. De inspectie heeft opnieuw het basisarrangement toegekend aan de school. Dit is de hoogste waardering die een school kan krijgen.

Op alle aspecten van het onderwijs heeft de school een voldoende oordeel gekregen. De leskwaliteit werd geroemd en de inspecteurs gaven aan dat ‘de uitleg van leraren staat als een huis en dat er goed rekening wordt gehouden met het taalniveau en de taalontwikkeling van leerlingen’. De school heeft hiervoor de hoogste score (score 4) gekregen.