​Onderwijswethouder Hugo de Jonge bezoekt Calvijn Business School

Hugo de Jonge, de Rotterdamse wethouder van Onderwijs, bracht op vrijdag 19 mei een werkbezoek aan de Calvijn Business School. Na een korte kennismaking met de directie woonde de wethouder een les bij van een havo-2-klas waar het onderwijs van de Calvijn Business School in de praktijk werd getoond.

In de Junior Business School (leerjaar 1-2) zijn de leerlingen naast het volgen van de reguliere vakken ook veel ondernemend bezig. Ze werken samen, presenteren, onderzoeken, reflecteren en ontdekken hun talenten. De Calvijn Business School vindt het belangrijk om leerlingen te laten ervaren hoe het er ‘in het echt' aan toe gaat. Dit leren ze door middel van excursies, lessen van gastdocenten, projecten of door het opzetten van een (echte) onderneming.

Jury
Het werkbezoek van de wethouder werd aangegrepen om hem, samen met de heer Sezgin Yilgin, rayondirecteur Rabobank Rotterdam, als jury in te zetten bij de presentaties door leerlingen van hun mini-ondernemingsplan. De presentaties waren voorbereid onder leiding van docente Chantal Piras. In 1,5 minuut moest elk groepje van 3-4 leerlingen haar plan pitchen. Met behulp van een PowerPoint werd het doel van elk plan toegelicht, en ook waarom het voor Rotterdam nuttig is.
Deze uitwerking sluit aan bij het principe van CityLab010 om Rotterdam-Zuid te verbeteren. Het idee van CityLab010 is Rotterdam te ontwikkelen tot een nóg aantrekkelijker plek om te wonen, werken of te studeren. Door middel van het indienen van plannen op de website van CityLab010, kan men de samenwerking met elkaar zoeken om de ideeën uit te voeren.

Kunstwerk van plastic
Met diezelfde gedachte hebben de leerlingen van de Calvijn Business School hun ideeën om de stad te ontwikkelen uitgewerkt om aan de jury te pitchen. Na elke pitch kregen ze commentaar en advies van de beide juryleden. Hugo de Jonge was enthousiast over de ideeën van de leerlingen en vond zelfs dat een idee daadwerkelijk uitgevoerd moet worden, namelijk het inzamelen van plastic en daarvan een kunstwerk laten maken dat ergens in Rotterdam geplaatst kan worden. Naast een schonere omgeving dus ook een nieuw kunstwerk in de stad. Verder vond De Jonge het leuk dat de school zo bezig is met ondernemende vaardigheden.