Per 2018-2019 op Vreewijk Lyceum: de Haven Havo

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 start Vreewijk Lyceum met de Haven Havo. De Haven Havo is een nieuwe opleiding, waarbij leerlingen met een havo-advies onderwijs volgen gericht op werken in de haven. Een opleiding met betekenis en toekomst voor leerlingen uit Rotterdam-Zuid en omgeving.

In de haven worden binnen enkele jaren grote tekorten verwacht in hoogopgeleid personeel. Om die reden heeft Vreewijk Lyceum, in samenwerking met het STC vmbo college, deze nieuwe leerroute ontwikkeld.

Negenjarig opleidingstraject
"Vanuit de bedrijven in en rondom de haven is aangegeven dat er steeds meer behoefte is aan hoger opgeleide mensen. Met dit initiatief wil het Vreewijk Lyceum daar invulling aan geven en daarom zijn wij bezig met de ontwikkeling van een negen jarig opleidingstraject, vijf jaar havo en vier jaar hbo. Vanaf komend schooljaar starten wij met één of twee Haven Havo klassen. Leerlingen volgen twee dagen les op het Vreewijk Lyceum en twee dagen op het STC vmbo college. De vijfde dag gaan de leerlingen van de Haven Havo aan de slag met vaardigheden en competenties gericht op de praktijk, middels onderzoek, stage en toepassing van vakoverstijgende projecten”, aldus Marcel Zwolle, projectleider Haven Havo. De opleiding leidt tot een volwaardig havodiploma en sluit perfect aan op het maritieme en technische hbo. Een unieke kans voor ambitieuze en praktijkgerichte havoleerlingen.

Feestelijke opening
Op 18 november a.s. wordt de Haven Havo feestelijk geopend door dhr. Post (CVO) en dhr. Kweekel (STC Group). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel Zwolle, projectleider Haven Havo, via m.j.zwolle@calvijn.nl.