Calvijnscholen pakken ook dit jaar ‘goud’

De Calvijnscholen voldoen ook in 2018 aan de voorschriften van de gezonde schoolkantines. De scholen hebben hiervoor een gouden Schoolkantine Schaal 2018 van het Voedingscentrum ontvangen. De Kantinescan, een online tool van het Voedingscentrum, heeft bewezen dat de kantines voldoen aan de Richtlijnen Gezondere Kantines.

Op Calvijn werken we structureel aan een Gezonde Kantine en om aan de richtlijnen te blijven voldoen, brengen wij ieder jaar het aanbod van de kantines in kaart met de Kantinescan en wordt de uitkomst hiervan aan de directies van de scholen gerapporteerd.

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine.

Lees meer op www.calvijn.nl/gezonde-kantine