Calvijnscholen verheugd over nieuwbouw voor 21ste eeuws onderwijs

Op 19 februari hebben de schoolbesturen CVO, BOOR en LMC een convenant getekend om het voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid anders te organiseren en zo tot een gevarieerder onderwijsaanbod te komen. Voor Calvijn betekent dit dat er een nieuw schoolgebouw komt in het te ontwikkelen Stadionpark.

De gemaakte afspraken over aansprekende profileringen en onderwijsconcepten sluiten volledig aan bij de strategische plannen van Calvijn en versterken onze positie in Rotterdam-Zuid. We zullen dan ook onverminderd blijven bouwen aan kwalitatief goede scholen met uitstekende onderwijsresultaten en aansprekende profielen.

De veranderingen hebben geen invloed op de schoolcarrière van onze leerlingen. Ons uitgangspunt blijft dat er zowel de komende jaren als ná 2023 voor alle leerlingen een school in de buurt is die bij hen past. Het geven van eigentijds onderwijs, waarbij we gebruik maken van moderne middelen, is en blijft onze basis.

Lees meer over de ontwikkelingen op https://onderwijs010.nl/gevarieerder-voortgezet-onderwijs-op-zuid