Welkomstpremie

Bevoegde leraren die in Rotterdam willen lesgeven in een vak waaraan een tekort is, kunnen een welkomstpremie krijgen van € 5.000 bruto bij een voltijds aanstelling.

De welkomstpremie...
  • is een eenmalige premie;
  • bedraagt € 5.000 (bruto) bij een voltijds aanstelling en wordt berekend naar rato van de werktijdfactor;
  • geldt als je nog niet in Rotterdam lesgeeft en in schooljaar 2016-2017 voor het eerst op een Rotterdamse school gaat werken in een vak waaraan een tekort is;
  • wordt uitgekeerd als de docent in Rotterdam na één jaar een vast contract krijgt.
...geldt voor de volgende vakken:
  • biologie (1graads)
  • Duits (1e graads)
  • natuurkunde (1e en 2e graads)
  • scheikunde (1e en 2e graads)
  • wiskunde (1e en 2e graads)

De welkomstpremie is een initiatief van de gemeente Rotterdam. De premie heeft als doel leraren in tekortvakken, die voor de keuze staan tussen lesgeven op een school in Rotterdam of elders, een duwtje richting deze wereldstad te geven. De voorwaarden staan in de factsheet 'De Rotterdamse leraren CAO'.