Welkomstpremie

Bevoegde leraren die in Rotterdam willen lesgeven in een vak waaraan een tekort is, kunnen een welkomstpremie krijgen van € 5.000 bruto bij een voltijds aanstelling.

De welkomstpremie...
  • is een eenmalige premie;
  • bedraagt € 5.000 (bruto) bij een voltijds aanstelling en wordt berekend naar rato van de werktijdfactor;
  • geldt als je nog niet in Rotterdam lesgeeft en in schooljaar 2016-2017 voor het eerst op een Rotterdamse school gaat werken in een vak waaraan een tekort is;
  • wordt uitgekeerd als de docent in Rotterdam na één jaar een vast contract krijgt.
...geldt voor de volgende vakken:
  • biologie (1graads)
  • Duits (1e graads)
  • natuurkunde (1e en 2e graads)
  • scheikunde (1e en 2e graads)
  • wiskunde (1e en 2e graads)