Zuidermavo

De Zuidermavo staat bij velen bekend als Calvijn Lombardijen. Met ingang van schooljaar 2016-2017 heeft de school haar oude naam, Zuidermavo, weer terug. De Zuidermavo is een sportieve en relatief kleine mavo met een gemengde en theoretische leerweg. Daarnaast hebben we een speciale havo-route. Na het eerste of het vierde leerjaar kunnen leerlingen doorstromen naar de havo. Leerlingen die deze route volgen, krijgen extra vakken en begeleiding om zich voor te bereiden op de havo.

De Zuidermavo heeft een actief mentoraat en begeleidt leerlingen in studie-uren met hun huiswerk. De school kijkt daarbij wat het beste bij hen persoonlijk past. 

Leerlingen kunnen bij de Zuidermavo kiezen voor de sportklas. Daar krijgen ze extra sportlessen en clinics en leren ze sportieve activiteiten organiseren.

De school neemt leerlingen aan met een mavo/havo-, mavo-, vmbo-t/g- en vmbo-g-advies. In sommige gevallen is ook plaatsing met een vmbo-g/k-advies mogelijk. Dat wordt eerst besproken met de ouders en de basisschool.